Mediacje Mediator Ewa Górska Wrocław
25 maja 2023

Jak wygląda mediacja?

Mediacja to proces, który oferuje alternatywne i skuteczne rozwiązanie konfliktów. Jako mediator, chcę przybliżyć Wam, jak przebiega ten proces, i jak może pomóc w rozwiązaniu Waszych sporów.

 

Przebieg mediacji klasycznych zazwyczaj wygląda następująco:

 

 

  • Pierwszy kontakt i ustalenie terminu: Mediacja rozpoczyna się od pierwszego kontaktu, podczas którego mediator uzgadnia z obiema stronami chęć uczestnictwa w mediacji, wyznacza dogodny termin oraz miejsce spotkania. Idealnie, jeśli miejsce to jest neutralne, niezwiązane z żadną ze stron ani z sądem, co zapewnia komfort i równowagę dla wszystkich uczestników.

 

  • Pierwsze spotkanie: Na pierwszym spotkaniu mediator prezentuje stronom zasady, cel oraz przebieg mediacji, jednocześnie wyjaśniając swoją rolę. Stara się rozwiać ich obawy i odpowiada na pytania dotyczące procesu.  Następnie zachęca strony do przedstawienia swojej perspektywy na sytuację i oczekiwania. Strony mają możliwość wyjaśnienia sobie spornych kwestii. W trakcie spotkania często mają miejsce rozmowy indywidualne, pozwalające każdej ze stron porozmawiać z mediatorem bez udziału drugiej. W końcowej fazie spotkania padają pierwsze propozycje rozwiązania konfliktu. Na pierwsze spotkanie przeznaczamy tyle czasu, ile będzie potrzebne stronom do pełnego wyrażenia swoich stanowisk, zazwyczaj trwa to około 3 godzin.

 

  • Kolejne rozmowy:  Po pierwszym spotkaniu następują kolejne lub rozmowy są prowadzone online np. przez maila. Celem jest wypracowanie porozumienia, które uwzględnia potrzeby i interesy obu stron. 

 

  • Miejsce spotkań:  Spotkania mediacyjne mogą być odbywać się stacjonarnie ale również w formie online przy użyciu aplikacji internetowych, telekonferencji czy nawet zwykłego telefonu. Wszystko odbywa się w bezpieczny i poufny sposób.

 

  • Sporządzenie protokołu: Mediator sporządza protokół z przebiegu mediacji. Jeśli strony osiągnęły porozumienie, mediator pomaga je spisać i po zaakceptowaniu oraz podpisaniu przez strony – dołącza taką ugodę do protokołu w formie załącznika.

 

  • Zatwierdzenie ugody: Jeśli strony zawarły porozumienie, mediator informuje je, że mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody. Mediator przekazuje protokół wraz z ugodą do właściwego sądu i doręcza stronom odpis protokołu. Sąd następnie przeprowadza postępowanie w celu zatwierdzenia ugody lub nadania jej klauzuli wykonalności.

 

  • Brak porozumienia: Jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumienia, strony nie są związane propozycjami wzajemnych ustępstw i mogą kontynuować poszukiwanie rozwiązań na innych płaszczyznach.

 

Podsumowanie: Mediacja opiera się na dialogu, empatii i współpracy, z celem znalezienia trwałego i satysfakcjonującego rozwiązania dla wszystkich stron konfliktu.

 

Ostatnie wpisy

Kontakt

Ewa Górska

 

Mediator, socjolog. Pasjonatka tematyki mediacyjnej. Prywatnie żona i mama.

 © 2023  Mediacje Mediator Ewa Górska Wrocław Smolec online

Mediator Ewa Górska

 

Spotkania mediacyjne Wrocław, Smolec i online 

 

tel. 537 682 266

 

e-mail: mediacjeewagorska@gmail.com

Pewa Ewa Górska, ul. Wrzosowa 6A/3

55-080 Smolec, NIP 8291521327

Spotkania mediacyjne Smolec

 

lokal Szkoła Języka Angielskiego A-LEVEL

ul. Bazaltowa 8/2, 55-080 Smolec

Spotkania mediacyjne Wrocław 

 

budynek Diamentum Office,  IV piętro, Biznes Zone

ul. Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław