Mediacje Mediator Ewa Górska Wrocław

Mediacja sądowa

 

Koszty mediacji prowadzonej na podstawie postanowienia sądu, rozliczamy na podstawie rozporządzenia z 20.06.2016 r

 • wynagrodzenie i zwrot wydatków mediatora obciąża Strony, mediator pobiera je bezpośrednio od nich (poza Stroną zwolnioną od kosztów, za którą płaci - przynajmniej tymczasowo - Sąd), w braku innych postanowień (np. w ugodzie) - w częściach równych (Art. 183[5]. § 1. i Art. 104[1]. KPC
 •  w sprawach o prawa majątkowe (z WPS) wynagrodzenie za całość to 1% wartości przedmiotu sporu (minimum 150 zł, maximum 2.000 zł)
 • w sprawach o prawa niemajątkowe lub gdy WPS nie da się ustalić wynagrodzenie wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł, za kolejne po 100 zł (łącznie maksymalnie 450 zł)
 • ponoszone koszty: wynajem pomieszczenia 70 zł za posiedzenie, ewentualna korespondencja do 30 zł, przejazdy jak podróże służbowe w sferze budżetowej
 • do wszystkich ww. kwot netto - podatek VAT w aktualnej wysokości tj. 23%.

 

 

Mediacja pozasądowa tzw. umowna

 

Koszty postępowania mediacyjnego obejmujące całość kosztów brutto niezależnie od liczby spotkań:

 

Mediacje rodzinne (w tym: rozwodowe, o opiekę nad dzieckiem):

 • Rozwodowe lub o separację - 300 zł od strony
 • Rodzinne plany wychowawcze (ustalenie opieki nad dziećmi) – 300 zł od strony

 

Mediacje cywilne i gospodarcze w sprawach o prawa majątkowe (np. o zapłatę, podział majątku, o alimenty):

 • 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 250 zł od strony. W sprawach o wartościach sporu powyżej 150 000 zł - opłata ustalana jest indywidualnie
 • W sprawach o alimenty - 250 zł od strony

 

Mediacje cywilne i gospodarcze w sprawach o prawa niemajątkowe:

 • 300 zł od każdej ze stron

 

Mediacje w sprawach ze stosunku pracy:

 • 300 zł od każdej ze stron

 © 2023  Mediacje Mediator Ewa Górska Wrocław Smolec online

Mediator Ewa Górska

 

Spotkania mediacyjne Wrocław, Smolec i online 

 

tel. 537 682 266

 

e-mail: mediacjeewagorska@gmail.com

Pewa Ewa Górska, ul. Wrzosowa 6A/3

55-080 Smolec, NIP 8291521327

Spotkania mediacyjne Smolec

 

lokal Szkoła Języka Angielskiego A-LEVEL

ul. Bazaltowa 8/2, 55-080 Smolec

Spotkania mediacyjne Wrocław 

 

budynek Diamentum Office,  IV piętro, Biznes Zone

ul. Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław