Zobacz blog

Mediacje Mediator Ewa Górska Wrocław

 John F. Kennedy

"W mediacji nie szukamy winnego, lecz rozwiązania. To jest sedno mediacji: znaleźć sposób, jak pogodzić strony i prowadzić do harmonijnego zakończenia." 

  • Daje możliwość znalezienia własnych rozwiązań i przejęcia kontroli.

  • Oferuje dostosowane rozwiązania, które spełniają potrzeby wszystkich stron.

  • Oszczędza czas i pieniądze w porównaniu do długotrwałych batalii sądowych.

  • Zachowuje relacje, promując przyjazne rozwiązania.

  • Wzmacnia wzajemne zrozumienie i empatię. 

 

Dlaczego warto skorzystać z mediacji?

Mediacje Mediator Ewa Górska Wrocław
Mediacje Mediator Ewa Górska Wrocław
Mediacje Mediator Ewa Górska Wrocław
Mediacje Mediator Ewa Górska Wrocław
Mediacje Mediator Ewa Górska Wrocław

Strony konfliktu i mediator zobowiązują się do wzajemnego szacunku. W trakcie mediacji panuje atmosfera szacunku, otwartości i akceptacji dla różnych perspektyw i potrzeb każdej ze stron.

Wzajemny szacunek

W mediacji zachowuje się pełną poufność. Wszystkie informacje, które są ujawniane podczas procesu, są traktowane jako poufne i nie mogą być ujawniane bez zgody stron.. 

Poufność

Mediator jest neutralny i bezstronny, nie faworyzuje żadnej ze stron konfliktu. Jego zadaniem jest stworzenie równowagi i zapewnienie uczciwego traktowania wszystkich uczestników. 

Bezstronność

Udział w procesie mediacji jest dobrowolny dla wszystkich stron. Nikt nie może zostać zmuszony do uczestnictwa. Dobrowolność jest kluczowa dla skutecznego przebiegu mediacji.

03.

02.

04.

01.

MEDIACJE STACJONARNE

 

Na spotkanie mediacyjne zapraszam do wynajętej sali konferencyjnej we Wrocławiu przy ul. Robotniczej lub w Smolcu przy ul. Bazaltowej,  gdzie w miłej atmosferze i przy filiżance dobrej kawy porozmawiamy o Waszym sporze. Razem poszukamy sposobów jego rozwiązania poza sądem.

MEDIACJE ONLINE

 

Jako mediator prowadzę również  mediacje online. Ta forma mediacji różni się od tej stacjonarnej jedynie formą przeprowadzenia spotkania. Nie spotykamy się na żywo, ale korzystamy z dostępnych dla wszystkich, sprawdzonych aplikacji internetowych, telekonferencji czy nawet zwykłego telefonu. Wszystko odbywa się w bezpieczny i poufny sposób. 

MEDIACJE POZASĄDOWE

 

Mają miejsce, gdy sprawa nie jest jeszcze rozpatrywana przez sąd. Mediację pozasądową można rozpocząć na wniosek jednej ze stron sporu. Co istotne, zawarta podczas mediacji ugoda, zarówno w przypadku toczącego się postępowania sądowego, jak i poza nim, może zostać zatwierdzona przez sąd, umożliwiając ewentualną egzekucję.

MEDIACJE SĄDOWE

 

Strony sporu są kierowane do mediacji na podstawie postanowienia sądu, które następuje po wniesieniu pozwu lub wniosku o wszczęcie postępowania. Mediacja sądowa ma miejsce w trakcie toczącego się postępowania sądowego. Ugoda osiągnięta w ramach mediacji może być zatwierdzona przez sąd, umożliwiając ewentualną egzekucję.

 

 

Dobrowolność

Mediacja to proces, który umożliwia stronom konfliktu aktywne uczestnictwo w tworzeniu rozwiązania, przy wsparciu bezstronnego mediatora. Nie chodzi o to, aby ktoś wygrał, a ktoś przegrał.

 

Mediacja daje możliwość znalezienia win-win, czyli korzystnego dla wszystkich, rozwiązania.

Czym jest mediacja?

Mediacje Mediator Ewa Górska Wrocław

 © 2023  Mediacje Mediator Ewa Górska Wrocław Smolec online

Mediator Ewa Górska

 

Spotkania mediacyjne Wrocław, Smolec i online 

 

tel. 537 682 266

 

e-mail: mediacjeewagorska@gmail.com

Pewa Ewa Górska, ul. Wrzosowa 6A/3

55-080 Smolec, NIP 8291521327

Spotkania mediacyjne Smolec

 

lokal Szkoła Języka Angielskiego A-LEVEL

ul. Bazaltowa 8/2, 55-080 Smolec

Spotkania mediacyjne Wrocław 

 

budynek Diamentum Office,  IV piętro, Biznes Zone

ul. Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław